Поръчайте ваучер без регистрация на телефон 0883 222 024 ,email: office@topofertite.com (от пон. до пет. от 09:00 до 18:30ч. събота от 09:30 до 14:00 ч)
9-дневна екскурзия до Париж + 8 нощувки със закуски, транспорт, водач, туристическа програма в Загреб и туристическа програма в Любляна за 949 лв.
Цена от 95.00 лв.
Изтекла оферта
Купи за подарък
Доплащате 854.00 лв.
Изтекла оферта
24 Ваучера
Може да закупите неограничен брой ваучери
Условия:

Дата на екскурзията: 03.04 - 11.04.2020г.

Ваучерът важи за: 9-дневна екскурзия до Париж за 949 лв.
Стойност на ваучера: 95 лв. Доплащане в агенцията: 854 лв.

Цената включва:
• 8 нощувки със закуски
• Транспорт с туристически автобус
• Водач от агенцията
• Туристическа програма в Загреб
• Туристическа програма в Любляна

Цената НЕ включва:
• Пътни такси - 48 евро
• Туристическа програма в Залцбург- входна такса и паркинг - 10 евро
• Туристическа програма в Париж- входна такса и паркинг - 20 евро
• Туристическа програма Страсбург- входна такса и паркинг - 15 евро
• Корабче по Сена - 22 евро
• Корабче Страсбург - 22 евро
• Пътуване до Версай и обратно - 28 евро

Заплащане от туристите на място:
• Входни такси- билети- Версай;
• Входни такси- билети- Лувър
• и други по интересни музеи

Важно: Задължителна предварителна резевация на телефон: 0882 414 070. Необходимо е да представите разпечатан ваучер при посещението си в агенцията!
Закупуването на ваучерите се извършва само и единствено от сайта на TopOfertite.com, в противен случай не носим отговорност за предлаганата услуга!


Общи условия за туристически пакет
Еко Тур Къмпани предлага екскурзии, почивки, индивидуални настанявания със собствен транспорт, почивка в хотели - морски, планински, SPA, както в страната, така и в чужбина.
Еко Тур Къмпани е лицензиран туристически оператор и туристически агент с удостоверение за регистрация № РК-01-7054. Седалище гр. София, ул. "Хан Аспарух" 48. Работно време от 10:00 - 18:00ч (Понеделник - Петък), телефон: 0882 414 070.

I . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕ
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи Туристическото пътуване (ТП). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже пълно съдействие на ТУРОПЕРАТОРА, включително като представи  необходимите документи за осъществяване на ТП.
2. Лицето, подписало ДТП, представлява интересите на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, чиито имена фигурират в договора,като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага лицата да окажат съдействие за провеждане на ТП.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р. България.
4.За всички туристи по програми,които включват страни нечленуващи в ЕС,е нeобходим задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
5. За туристи над 14 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС – лична карта;
6. За деца под 14 г. - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
7. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите- нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Оригиналната декларация следва да се носи по време на екскурзията.
8. Договор за туристически пакет - сключва се при записване за определена програма, с която клиента е длъжен да се запознае предварително.
9. За самолетните програми се издава поименен самолетен билет.
10. При неизпълнение на условията по т.4 - 7, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
11. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 7 (седем) дни преди началната дата на пътуването.В тези случаи се скючва нов договор,като старият се анулира.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТдължи на ТУРОПЕРАТОРА административна такса в размер на 5 % от стойността на пътуването.
13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
14. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването:  40 туриста.
15. Крайният срок за уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се анулира на основание, че не е събран минималния брой туристи се спазва както е в ЗТ:    20 дни преди започване на изпълнението на туристичеркия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
7 дни преди започване на изпълнението на туристичеркия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
48 часа преди започване на изпълнението на туристичеркия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни; 
16.ТО не  носи  отговорност   за  категоризацията  на  хотелите  в съответната  държава .
17. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.
18. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за промяна в работното време и цените на входните такси и билети за посещаваните по програмата туристическа обекти.
19.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при настъпване на други обективни причини,които налагат това,като уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
20. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други подобни.
21.При желание от страна на възложителя да ползва предни места в автобуса (1-2ри ред) е необходимо доплащане от 14,50 лв./човек.
22.По правило настаняването в хотелите се извършва след 14 ч. в деня на пристигане, а освобождаването на хотелските стаи се извършва до 12 ч. в деня на заминаването. Когато е упоменато/предплатено друго,часовете се конкретизират в съответната програма.
23. За изчезването на ценни вещи, пари и други предмети от хотелските стаи ” Еко Тур Къмпани” ООД не носи отговорност. В такива случаи туристите е необходимо да предявят претенциите си на място към съответните лица.
24. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени хотелът с друг от същата или по-висока категория, когато обективни обстоятелства налагат това.
25. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност само за услуги закупени от него или от негов представител.
26. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма, е ЗАД „Алианц България “ със Застрахователна полица номер 13160183150000001 до 24.03.2019 г. и „ЗД ЕВРОИНС“ АД със застрахователна полица номер № 03700100001931 от 24.03.2019 г..- 23.03.2020 г. с адрес на управление гр. София, ул.„Софийски герой” № 3, вх Б, ет.1,офис21.
27. Информация за сключената задължителна затраховка“Медицински разходи при болест и злополука на туриста”за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица или в офиса на ТУРОПЕРАТОРА.
28. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени, прекрати или увеличи продължителността на ТП, при възникване на форсмажорни обстоятелства или явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения,като стачки,военнополитически
конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и др.
29. При непристойно поведение от страна на туристите по време на пътуването, което пречи на останалите туристи и на нормалното провеждане на програмата, туроператорът има право да анулира пътуването на съответния турист с такова поведение без да дължи неустойки по сключения договор.
30.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в последователноста на програмата.
31. ТУРОПЕРАТОРЪТ не компенсира стойността на услугите, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е могъл, но не се е възползвал.
32. Представителите на ” Еко Тур Къмпани” ООД, които Ви придружават, не са лицензирани екскурзоводи. Техните ангажименти са организационни - да следят за изпълнението на програмата от страна на нашите партньори, да решават съвместно с тях възникнали проблемни казуси и да улесняват комуникацията и координацията между Вас- нашите туристи и представителите на фирмата партньор.
33. Посочените телефони са за спешни случаи и следва да бъдат ползвани само за такива.
34. ” Еко Тур Къмпани” ООД” предлага застраховка“Медицинска помощ при пътуване в чужбина” с начално покритие 2000 евро към ЗК “Уника”. За по-високо покритие се доплаща съответната сума. Застраховката е задължителна според Закона за туризма, като може да се застраховате в агенцията или да изпратите валидна застрахователна полица, сключена с желана от Вас застрахователна компания, до 7 дни преди отпътуване.

Подарете си една незабравима екскурзия до Париж по време на априлската ваканция
София-Загреб-Залцбург-Мюнхен-Страсбург-Париж-Версай-Любляна-София


Програма
1 ден. Отпътуване в 05,30ч. от пл.“Ал. Невски ‘‘по маршрут София-Белград-Загреб. Пристигане в Загреб рано вечерта. Програма в Загреб- централният площад Бан Йосип Йелачич, Загребската катедрала, пазара Долач, правителствените сгради и др. Настаняване в хотел 3* в района на Загреб. Нощувка.
2 ден. Закуска. Отпътуване за Залцбург-града на Моцарт. Програма в Залцбург- разположен на река Залцах, градът се слави с най-живописните средновековни улички, великолепните си дворци и църкви. Пешеходна обиколка в Стария град, родната къща на Моцарт, Дом катедралата на Залцбург, абатството и църквата „Св. Петър“, Колежанската църква, Кметството, Крепостта „Хоензалцбург“ и др. Отпътуване за Мюнхен. Настаняване в хотел 3* в района на Мюнхен. Нощувка.
3 ден. Закуска. Програма в Мюнхен. Градът се гордее с прекрасна архитектура, първокласни музеи и прекрасни градски паркове. Пешеходната разходка: площада Мериенплац с колоната на Дева Мария, Старото и Новото кметство- фигурките на часовниковата кула оживяват и приковават вниманието на стотици туристи с танца си, разказвайки важни моменти от историята на града. Катедралата Фрауенкирхе, Михаелкирхе, Резиденцията на Вителсбахите- многовековни владетели на Бавария, известната бирария Хофбройхаус и др. Отпътуване за Страсбург. Настаняване в хотел 3* в района на Страсбург. Нощувка.
4 ден. Закуска. Пешеходна програма в Страсбург- столица на района Елзас, на река Рейн. Програма в града: площад Клебер, на името на един от най-приближените генерали на Наполеон, площад Гутенберг- основоположник на съвременното книгопечатане, Катедралата Нотрдам и др. По желание разходка с корабче от живописния квартал „Малка Франция“ със своите характерни елзаски сгради и речни канали до сградите на Европейския съюз. Свободно време. Отпътуване за Париж. Настаняване в хотел 3* в района на Париж. Нощувка.
5 ден. Закуска. Панорамна обиколка на Париж: Триумфалната арка, булевард ШанзЕлизе, Дом на инвалидите с гроба на Наполеон, площад Конкорд с Парламента и др. По желание изкачване на Айфеловата кула- един от най-популярните символи на френската столица. По желание и срещу допълнително заплащане разходка с корабче по река Сена- фон за романтични снимки от Париж. Разходка до Монмартър- на върха на хълма базиликата СакреКьор, посветена на Светото сърце на Христос, Мулен Руж, Пигал и др. Свободно време. Връщане в хотела. Нощувка.
6 ден. Закуска. Панорамна и пешеходна програма в Париж- храма Мадлен, операта Гарние, зала Олимпия, площад Вандом с колоната на Наполеон, Пале Роял, Тюйлери и др. По желание посещение на Лувъра- най-големия музей на Франция приютил безброй шедьоври на изкуството. Разходка до Пантеона. Люксембургската градина, Нотрдам дьо Пари, остров Ил дьо ла Сите, Консиержери, църквата Сент Шапел, Латинския квартал, площада на Бастилията, Площада на Републиката и др. Свободно време. Веяерна разходка по желание и срещу допълнително заплащане „Светлините на Париж“, включваща най-важни обекти на града с възможност да се види зрелищното светлинно шоу на Айфеловата кула. Връщане в хотела. Нощувка.
7 ден. Закуска. По желание и срещу допълнително заплащане полудневна екскурзия до Версай- основна бивша резиденция на френските крале. Неговата пищност и великолепно архитектурно изпълнение будят искрена завист в редица европейски владетели. Следобяд отпътуване за Страсбург. Настаняване в хотел 3* в района на Страсбург. Нощувка.
8ден. Закуска. Отпътуване за Любляна. Програма: Прешнеров площад, Францисканската църква „Благовещение“, църквата „Свети Николай“, Тройни мост и др. Настаняване в хотел в района на Любляна 3*. Нощувка.
9ден. Закуска. Отпътуване за България. Пристигане късно вечерта.
 

  • ЕКО ТУР КЪМПАНИ
  • Адрес София, ул. Хан Аспарух 48 (на ъгъла на ул.Хан Аспарух и ул.Раковски)
  • 0882 41 40 70
  • Всеки ден
  • ECO_TOUR@ABV.BG
  • http://eko-tour.com
Галерия: