Винаги постоянна отстъпка Отстъпките важат извън текущите промоции в обектите включени в програмата.
Супер отстъпки всеки ден След като закупите Вашата VIP клубна карта, ще я получите в рамките на 2-3 работни дни. Доставката е безплатна.
Медицински Център Кортекс -20%

Амбулатория за Специализирана Извънболнична Медицинска Помощ - Медицински Център КОРТЕКС е специализиран за компютърна диагностика и лечение на неврологични, детски и психиатрични заболявания, лицензиран в РЦЗ - София по Закона за Лечебните Заведения.

Центърът е създаден през 1993 г. и има успешна повече от 22-годишна практика в областта на диагностиката и лечението на редица неврологични заболявания с пациенти от цялата страна.

С ВИП картата на TopOfertite.com ползвате -20% отстъпка!

В центъра функционират няколко основни лаборатории за високоспециализирани неврологични и  други, свързани с тях  изследвания:

ЕЕГ / Електроенцефалография/ и Мозъчна картография - за изследвания на централната нервна система;
Доплерова сонография – цветно дуплекс сканиране -  за изследване на кръвообръщение и оросяване – транскраниално и екстракраниално на мозъчните съдове  и периферно – на съдовете на крайниците
ЕМГ /електромиография/  и ЕНГ / електроневрография/ - за изследване на мускули и нерви на  периферната нервна система.
Треморография – изследване за паркинсон
Компютърно изследване на вегетативна нервна система
Видеонистагмография за  изследване на очен нистагъм при замайване и нарушено равновесие. Очила на Френцел.
Компютърна аудиометрия – за детайлно изследване на слуха
Офталмоскопия, Тонометрия и пълни офталмологични изследвания за всички нарушения на зрението и тези, свързани с неврологичните заболявания
ЕКГ – Електрокардиография – за всички пациенти при необходимост.

Специалистите-невролози работят с най-новите компютърни апарати за функционално неврофизиологично диагностициране. Осигурени са реални възможности за бърза, навременна и висококачествена диагностика на всички заболявания на нервната система, както и на всички техни усложнения.

Основни характеристики на изследванията са тяхната прецизност, безболезненост и абсолютна безвредност – няма облъчване и никаква интервенция в организма.

Модерната апаратура дава възможност за компютърен контрол на ефекта от лечението, диспансерен отчет и наблюдение на пациентите.

АДРЕС на ЦЕНТЪРА - ул. "Здраве" № 21, София 1463


РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник - петък от 9:00 - 19:00 ч
след предварително записване

Телефони за информация и записвания:

+ 359 2 953 41 13 или + 359 2 953 41 15 - от 9.00 до 19.00
GSM – Регистратура - 0884 256 533
GSM  0887 211 591  и 0887 912 902

Електронна поща: brain@kortex-bg.com и lasova@kortex-bg.com

Сайт на служба по трудова медицина "Кортекс":
www.stm-kortex.com/

  • Медицински Център Кортекс -20%
  • София, ул. Здраве № 21
  • 0884256533
  • понеделник - петък 9:00 - 19:00 ч
  • BRAIN@KORTEX-BG.COM
  • http://www.kortex-bg.com/